Betania

Słowo Boże na 21 marca 2020

Św. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968)

„Miej litość dla mnie, grzesznika”

To bardzo ważne, abyś nalegał na to, co jest podstawą świętości i fundamentem dobroci. Chcę opowiedzieć tutaj o cnocie, przez którą Jezus wyraźnie jawi się światu jako przykład: pokora (Mt 11,29). Pokora wewnętrzna, bardziej wewnętrzna, niż zewnętrzna. Uznaj, kim jesteś naprawdę: niczym, mizernym, słabym, pełnym wad, zdolnym do zamiany dobra w zło, do porzucenia dobra dla zła, do przyznania sobie dobra i do usprawiedliwiania zła, a z umiłowania tego zła do gardzenia Tym, który jest największym dobrem. Nie kładź się nigdy do łóżka bez prawdziwego zbadania w sumieniu, jak spędziłeś dzień. Skieruj wszystkie myśli do Pana i poświęć mu siebie, a także wszystkich chrześcijan, Następnie ofiaruj na Jego chwałę swój spoczynek, nigdy nie zapominają o aniele stróżu, który zawsze stoi przy twoim boku.

Podobne wpisy

Słowo Boże na 17 lutego

Słowo Boże na 17 lutego. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Mk 8, 34 – 9, 1 Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 30 października 2018

Ewangelia wg św. Łukasza 13,18-21.   Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać

Czytaj dalej »

Rekolekcje 2016 Masłońskie

Wspomnienie rekolekcji Wakacje to czas urlopów i odpoczynku. Jest to też czas inwestycji duchowych i pogłębiania swojej wiary podczas wakacyjnych rekolekcji. Tak też było w naszej Wspólnocie. Członkowie Betanii wyjechali na sierpniowe rekolekcje do Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Masłońskie w Gminie Poraj, gdzie spotkało się 17 rodzin, z dziećmi łącznie ok. 70 osób. Prowadzeni w

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną