O Nas

Istnienie naszej grupy w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach zapoczątkował Rok Wiary, trwający od października 2012 roku. Wtedy to ksiądz proboszcz Roman Tupaj, ksiądz Roman Chyliński oraz Agnieszka i Robert Bębasowie wyszli z inicjatywą spotkań formacyjnych dla małżeństw i rodzin, jak również dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiarę. Inicjatywie towarzyszyło hasło: “Środa dla rodzin i nie tylko”. Cotygodniowe spotkania obejmowały Mszę Świętą z homilią oraz adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uzdrowienia. Zapraszaliśmy też na nie prelegentów: naszym gościem była m.in. pani doktor Wanda Półtawska.

We wrześniu 2013 roku, za zgodą księdza proboszcza, powstała w parafii grupa modlitewno-formacyjna, której spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu. Prowadzenia tej grupy podjął się ksiądz Roman Chyliński. Zainicjowaliśmy wówczas pierwsze Seminarium wiary, mające przygotować naszą wspólnotę do wylania Ducha Świętego na sposób charyzmatyczny. W seminarium uczestniczyły dwadzieścia trzy osoby.

Pierwszy rok działalności przyniósł nam wiele łask Bożych, a nawet wymodlone cuda. Umocniło to nas w przekonaniu o konieczności kontynuowania działalności. We wrześniu 2014 roku rozpoczęliśmy formację Eucharystyczną na podstawie świadectwa Cataliny Rivas, pogłębiając rozumienie poszczególnych części Mszy Świętej. W kolejnych latach zaczęliśmy zgłębiać kolejno cztery Ewangelię. Do wspólnoty doszło wielu nowych członków także spoza naszej parafii. Obecnie stanowimy grupę złożoną z około 100 osób dorosłych oraz kilkudziesięciu dzieci. Spotkania wspólnoty odbywają się głównie w Gorzkowie co drugi poniedziałek w ramach których sprawowana jest Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dzielenie się Słowem w małych grupkach. W każdym roku formacyjnym odbywają się rekolekcje letnie i zimowe dla rodzin, dwa razy do roku weekendowe dni skupienia, seminarium odnowy wiary zakończone wylaniem ducha świętego oraz inne wydarzenia takie jak spotkanie noworoczne. Każdego roku odnawiamy także zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi wg. Świętego Ludwika Grignion de Montfort. Bierzemy również udział w różnego rodzaju wydarzeniach ewangelizacyjnych.

Obecnym opiekunek wspólnoty jest Ksiądz Stanisław Słowiński kapłan Zgromadzenia Św. Michała Archanioła sprawujący funkcję proboszcza w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie.

Założyciel wspólnoty Ks. Roman Chyliński jest kapłanem Zgromadzenia Św. Michała Archanioła od ponad 30 lat. Posługiwał wśród młodzieży przestępczej, prowadził Dom Dziecka i Liceum Katolickie. Jest wieloletnim ojcem duchownym i spowiednikiem w WSD. Obecnie prowadzi rekolekcje dla małżeństw i dla różnych grup formacyjnych. Ma również doświadczenie jako Egzorcysta z ramienia Kurii Krakowskiej.

Następnie wspólnotą opiekował się Ksiądz Piotr Prokopowicz kapłan Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, który sprawował w tym czasie również funkcję Dyrektora Dom Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Pawlikowicach.

W następnych latach Betanią opiekował się Ksiądz Stanisław Kalisztan kapłan Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, który sprawował w tym czasie funkcje proboszcza w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie.

Nasza wspólnota stanowi piękną rodzinę wspierającą się wzajemnie tak w radościach jak i w smutkach, zapraszamy wszystkich którzy chcieliby spodka się bliżej z Jezusem.