Święty Karol Boromeusz, biskup

Z przemówienia św. Karola Boromeusza, biskupa, wygłoszonego w czasie ostatniego synodu (Acta Ecclesiae Mediolanensis, Mediolani 1599, 1177-1178) Nie bądź tym, który co innego mówi, co innego zaś czyni   Wszyscy wprawdzie, przyznaję, jesteśmy słabi, ale Pan Bóg udzielił nam środków, z których jeśli tylko zechcemy, możemy łatwo skorzystać. Spójrzmy więc na kapłana, który wie, że … Read more

Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

Drodzy bracia i siostry, Przedmiotem naszych rozważań jest dzisiaj dwóch z dwunastu Apostołów: Szymon Kananejczyk i Juda Tadeusz (nie mylić z Judaszem Iskariotą). Mówimy o nich razem nie tylko dlatego, że w spisach Dwunastu występują zawsze obok siebie (por. Mt 10,4; Mk 3,18; Łk 6,15; Dz 1,13), ale również dlatego, że wiadomości o nich są … Read more

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża

Z homilii świętego Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 r.) (AAS 70 [1978], 945-947) Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!   Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei nie … Read more

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 września, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy … Read more