Nowenna do św.Jana Pawła II-Patrona rodzin (13-21.X)

Dzień 1 Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Świętego Papieża Jana Pawła II ukoronował … Read more

Najświętsza Maryja Panna z La Salette

W sobotę, 19 września 1846 r., Matka Najświętsza ukazała się dwojgu dzieciom pochodzącym z Corps w Alpach francuskich: jedenastoletniemu Maksyminowi Giraud i prawie piętnastoletniej Melanii Calvat, którzy pilnowali swoich krów na hali należącej do La Salette, na górze Planeau, na wysokości 1800 metrów. W kotlinie strumyka spostrzegli nagle kulę ognia – „jakby tam spadło słońce”. … Read more

Kazanie o Narodzeniu Najśw. Maryi Panny

Z Kazań św. Bernarda, opata (Kazanie o Narodzeniu Najśw. Maryi Panny: „Akwedukt” 6, 7) Wzywasz pomocy Syna? Uciekaj się do Maryi   Zważcie, jak wielkiego uwielbienia dla Maryi zapragnął od nas Bóg. Złożył w Niej pełnię wszelkiego dobra, abyśmy poznali, że cała nasza nadzieja, radość i dobro pochodzą od Tej, która wznosi się pełna łask. … Read more

Z liturgii godzin – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI

Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie Kolegium w Wiedniu (Arch. Rz. Tow. Jezusowego, Epist. Germaniae, 140 nn. 75 r.) W dzień i w nocy rozmyślał o Panu Jezusie i Towarzystwie Jezusowym   Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go … Read more